Träskylt med frästa bokstäver till Fjällgården.

468 ad