Roadtour med STF

Vi designade, tillverkade och monterade dekoren på STF´s husvagn.

468 ad