Hissar och dukar

Vi har installerat flertalet liftsystem för stora dukar till Skistar. Självklart producerade vi även dukarna.

468 ad