Frästa bokstäver på printad plåt till Tages

468 ad